Google Ads

Annonsera med Google Ads

Ta extern Google Ads hjälp genom att samarbeta med en frilansare. Ska din produkt eller tjänst synas längst upp i sökresultatet vid en Google sökning? Detta är Googles betallösning för att synas längst upp vid vissa sökningar som görs på Google. Att skapa en kampanj ger omedelbart synligt resultat på Google. Att köra kampanjer på Google är en av de mest effektiva sättet att öka konverteringar.

Man lägger en budget för kampanjen och beroende på vilket sökord du vill synas på och hur relevant din hemsida är till detta sökord är så får du ett pris/ klick på din annons.

Vissa ord är mer konkurrensutsatta än andra och de ord där många företag vill synas blir kostnaden/ klick väldigt hög. För att hålla kostnaderna nere gäller det att dina hemsida är SEO-anpassad och väl fungerande.

Få hjälp med Google Ads

Jag hjälper företag med deras Google Ads så att de kan fokusera på företaget. Ta in mig som konsult för att sköta ditt företags Google Ads, vi kommer gemensamt fram till ett samarbete som passar ditt företag. Jag sköter olika typer av annonsering via Googles annonseringsverktyg. Låt ditt företag växa med hjälp av digital marknadsföring.

Kontakta mig för konsultation.