fbpx

Vad är growth hacking?

Growth hacking är ett arbetssätt som utvecklats genom att vi som marknadsförare kan analyser otroligt mycket data. Growth hacking innebär att man arbetar kundcentrerat genom hela kundresan. Att arbeta på detta sätt innebär att konstant testa sig fram för att hitta nya vägar framåt med försäljningen och marknadsföring.

Hur arbetar man med growth hacking?

För ett större företag kan det ta tid att ställa om från ett traditionellt arbetssätt till att börja arbeta med growth hacking. Gör att börja med detta arbetssätt gäller det att alla avdelningar är med och arbetar mot samma mål. Denna målsättning brukar kallas North star metric (NSM). Denna målsättning, alltså North star metric har alltid ett värde som ex 20%. Detta värde kan betyda att man ska öka företagets omsättning med 20% under kommande år. Genom att ha ett sådant mål blir det också lättare för hela organisationen att gemensamt börja arbeta mot målet. 

För att growth hacking ska fungera måste alla avdelningar på företaget arbeta tillsammans. Traditionellt arbetar avdelningar enskilt från varandra. Genom att arbeta tillsammans kan nya möjligheter och idéer skapas. Detta är ett förändringsarbete internt på företaget som måste komma på plats. Alla avdelningar och alla anställda är viktiga i processen för att arbeta med growth. 

Såhär gör man

När företaget lämnat det traditionella arbetssättet bakom sig är de redo för nästa steg. Sätt ihop team med kompetens från olika avdelningar. Arbeta gemensamt med företagets North star metric. Se över kundresan, vart i denna finns det mest friktion för kunden? Vad är det som kan förbättras genom kundresan? Growth hacking behöver inte handla om stora förändringar. Det kan handla om att göra ett A/B test på hemsidan där huvudrubriken testas. Med små förändringar och många tester kommer företaget i takt lära sig mer om vad deras kunder tycker om och hur de ska interagera med dem. Allt med growth hacking innebär att göra kunden så nöjd som möjligt. Hela vägen från att de först hittar företaget, tills att de handlat och ska bli återkommande kunder. Att arbeta utifrån vad kunden tycker om är A och O i detta arbetssätt. 

Hitta företagets nya arbetssätt

Analysera kundresan, vart i denna kundresa finns det friktion?

Kom med idéer för varje steg i kundresan. Hur kan man minska friktionen för kunden?

Prioritera dessa idéer för att komma fram till vilken ordning ni ska börja göra testerna. 

Testa därefter idéerna, kom ihåg att mäta hur testet går för att sedan kunna analysera resultatet.

Vad blev resultatet av detta test? Vilka lärdomar tar ni med er?

Börja om från början igen med att analysera kundresan och göra fler tester.

Hitta nya arbetssätt med Growth hacking. Är du mer nyfiken på Davidsson Consulting?